If you want to get english version - CLICK this

Opis zajęć

Ośrodek Rozwoju Wewnętrznego PRAMANA funkcjonuje w Lublinie od dobrych paru lat (a tak naprawdę od dobrych kilkunastu).

Medytacje

Medytacje w Ośrodku "Pramana" odbywają się codziennie w godzinach 6:00 – 8:00 i są bezpłatne. Należy wcześniej zgłosić zamiar uczestnictwa.

Sesje medytacyjne odbywające się w soboty i niedziele różnią się od tych odbywanych w pozostałe dni tygodnia.

W soboty i niedziele jest to praktyka medytacyjna według Theravady (Vipassana wg Mahasi Sayadaw).
Mają one formę medytacji w siadzie z prostym kręgosłupem – Samatha (lub Vipassana) – w sesjach 30 minutowych i medytacji w chodzie (Cankamana) – 25 min. (po instruktażu wprowadzającym zgodnym z naukami Ashina Ottamy).

W poniedziałki, wtorki, środy czwartki i piątki medytacja przebiega wg następującego porządku:

  • 6:00-6:30 – praktyka ‘obserwacji’ oddechu – Samatha (lub inna nazwa Shine),
  • 6:30-7:00 – praktyka pogłębionego oddechu (obie praktyki po instruktażu wprowadzającym),
  • 7:00-8:00 – jedna z medytacji dynamicznych wg Osho lub Yogi Bhajana – również zgodnie z otrzymanymi wskazówkami. Praktykowane są m.in.: Dźwięki Czakr, Oddychanie do Czakr, Kundalini, Mandala, No Dimentions, Medytacja Nada Brahma, Paplanina, Devavani i inne.

Nie jest konieczne przychodzenie na pełny 2-godzinny cykl medytacji. Można przyjść (lub wyjść) w trakcie pomiędzy 6 a 8 godziną, ale w okresach przechodzenia jednej formy medytacyjnej w drugą, tj. dokładnie o 6.30 lub 7.00, tak by nie przeszkadzać innym uczestnikom medytacji.


Joga

Joga Leszka   Joga Iwony   Joga Krzyśka Joga Devaki