Ośrodek Rozwoju Wewnętrznego PRAMANA
WEJŚCIE PL
W okresie 24.03.-1.04.2017 nie będzie jogi z Leszkiem.
Zastępstwo z Maćkiem: wtorek 28.03. i piątek 31.03.
ENGLISH VERSION