Ośrodek Rozwoju Wewnętrznego PRAMANA
WEJŚCIE PL
W zajęciach Jogi z Leszkiem będzie przerwa od 5 do 14 sierpnia.
Zapraszam od poniedziałku 15 sierpnia w rytmie jogi letniej.

ENGLISH VERSION